Golgota LogoKeresztény Gyülekezet 

Golgota Logofacebook icon

facebook icon

 A Jóhír
 
Az evangélium Isten jó híre minden ember számára. Maga az evangélium szó is ezt jelenti: JÓ HÍR

 

Akarsz hallani egy jó hírt? Hadd mondjam el a Jó Hírt 4 egyszerű lépésben.

 

 
1. Isten célja: békesség és örök élet

 

Isten szeret Téged, és azt akarja, hogy békességben élj vele, és örök életet nyerj.

 

A BIBLIA AZT MONDJA…

 

„… békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.” Róma 5:3b
 
„Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. ” János evangéliuma 3:16
 
„…Az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban” Róma 6:23

 

Ha Isten terve az, hogy békességünk legyen vele, és örök életünk legyen, miért vannak sokan, akik ezt nem tapasztalják meg?
 

 

2. A problémánk: bűn és eltávolodás

 

Isten nem robotokká teremtett minket, hogy lélektelenül szeressük őt és engedelmeskedjünk neki. Ehelyett akaratot és döntési szabadságot adott nekünk.

 

Azonban Ádámhoz hasonlóan mi is gyakran úgy döntünk, hogy nem engedelmeskedünk Istennek, és saját önző utunkat járjuk (olvasd el 1 Mózes 2-3. fejezetét).
 
Természetünknek ezt az oldalát bűnnek nevezzük, és ez elválaszt bennünket Istentől.
 
A BIBLIA AZT MONDJA…

 

„Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.” Róma 3:23
 
„A bűn zsoldja a halál.” Róma 6:23a
 
„[Miután Ádám vétkezett] kiűzte az Úristen az Éden kertjéből…” 1 Mózes 3:23

 

„Hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg” Ézsaiás 59:2

 

A Mi bűneink elválasztanak minket Istentől.

 

 
3. Isten megoldása: a kereszt

 

Jézus Krisztus az egyedüli válasz az Istentől való elszakadás problémájára. Ő meghalt a kereszten, és feltámadt a halálból, hogy megfizesse bűneink büntetését – teljesen áthidalva a szakadékot köztünk és Isten között.

 

A BIBLIA AZT MONDJA…

 

„Isten azonban abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk..” Róma 5:8
 
„… nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” ApCsel 4:12
 
„Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is, Isten és emberek között – az ember Krisztus Jézus…” 1. Tim 2:5
 
Jézus mondja: „Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” János 5:24

 

Isten elkészítette az egyedüli utat…
 

És nekünk döntenünk kell…

 

 

4. Döntés: Fogadd el Krisztust!

 

Úgy fogadhatjuk el Jézus Krisztust, ha hiszünk az ő üzenetében, és hisszük, hogy egyedül Ő menthet meg minket.

 

A BIBLIA AZT MONDJA…

 

„Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz őbenne [Jézus Krisztusban], az ő neve által bűnbocsánatot nyer.” ApCsel 10:43
 
Jézus így szólt: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.” János 14:1
 

„Akik pedig befogadták azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében.” János 1:12

 

 

HOGYAN FOGADHATJUK EL KRISZTUST?
 
1. Ismerd el Isten előtt, és mondd el neki, hogy bűnös vagy, és szükséged van rá.
 
2. Fordulj el a bűneidtől (bűnbánat).
 
3. Hidd, hogy Jézus Krisztus meghalt érted a kereszten, és feltámadt a halálból.
 
4. Fogadd el Isten bocsánatát a bűneidre.

 

A BIBLIA AZT MONDJA…
 
„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.” Róma 10:9
 
„Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” Róma 10:13b

 

„Sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” Róma 8:39
 
„Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.” Róm 5:1
 
„akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.” 1 János 5:12-13
 
 

 

ÚJJÁSZÜLETÉS
 

 

Ha elfogadod Krisztust, Isten családjának tagja leszel a Szentlélek természetfeletti munkája által, aki minden hívőben ott lakozik. Ezt nevezzük újjászületésnek.
 
Isten áldja meg az új életedet Krisztusban.

 

Ha elfogadtad Jézust Megváltódnak és/vagy vannak további kérdéseid a hittel kapcsolatban, kérlek fordulj bizalommal hozzánk.
 

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.